SAĞLIK SEKTÖRÜNDE RFID UYGULAMALARI


ÖNDER E. , SEVİM E., NAL M.

1st International Health Science and Life Congress (IHSLC 2018), Burdur, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, cilt.1, no.2, ss.247-257

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Burdur
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.247-257

Özet

Amaç:  Bu  araştırmanın  amacı  sağlık  alanında  RFID  konusunda  yapılan  araştırmaların 
analizlerini yapmaktır.  Yöntem:  Araştırma kapsamında “Emerald”, “PubMed”, “IEEE”, 
“Medline”, “Science Direct”, “AcademicSearch Complete” veri tabanlarında 2006-2018 
yılları  arasında  başlığında  “RFID”  ve  “Healthcare”  anahtar  kelimeleri  yer  alan  49 
akademik  çalışma  incelenmiştir.  Bulgular:  Yapılan  çalışmalar  incelendiğinde;  en  sık 
kullanılan  anahtar  kelimeler:  RFID  (35),  sağlık  hizmetleri  (18),  sağlık  servisi  (6), 
benimseme (5), kritik başarı faktörleri (4), tedarik zinciri yönetimi (3), vaka çalışmaları (3) 
ve yazın taraması (2) olarak karşımıza çıkmaktadır. Makalelerin en sık yayınlandığı ilk 3 
dergi  şunlardır:  “Journal  of  MedicalScience”  (10),  “International  Journal  of 
MedicalInformatics” (4) ve “DecisionSupportSystems” (4). Yayınların yıllara göre dağılımı 
incelendiğinde; en sık yayın 2015 yılında (9), daha sonra 2010 yılında (8) ve üçüncü olarak 
2014  yılındadır  (7).  Makalelerin  sağlık  yönetiminin  hangi  alanı  ile  ilgili  olduğu 
incelendiğinde ise: RFID Teknolojisinin Hastanelerdeki Kullanımı (10), Tedarik zinciri ve 
Medikal Malzeme Takibi (8), İlaç Yönetimi (8), Verimlilik ve Etkililik (7), Gerçek Zamanlı 
ANT Takibi (5), Hasta Güvenliği (4),Acil Servis ve Afet Yönetimi (2),Literatür Taraması (2), 
Ameliyathane Hizmetleri (1), Çalışanların RFID'ye Adaptasyonu (1), Personel Yönetimi (1), 
olarak  görülmektedir.  Tartışma  ve  Sonuç:  RFID  teknolojisi  her  ne  kadar  çok  yeni  bir 
teknoloji  olmasa  da  Türkiye’de  bulunan  kamu  ve  özel  hastanelerde  kullanımı  istenilen 
yaygınlığa  ulaşmamıştır.  Akademik  olarak  yapılan  çalışmalar  yetersizdir.  Hastanelerde 
hasta  memnuniyetini  arttıracak,  stokların,  malzemelerin,  tıbbi  cihazların,hastaların  ve 
sağlık  personelinin  daha  iyi  takibini  sağlayacak,  dijital  hastanelerin  önemli  bir  parçası 
olacak  bu  teknolojinin  ülkemizde  yaygınlaşması  için  özellikle  sağlık  yönetimi  ve  sağlık 
bilişimi  konularında  çalışan  akademisyenlerin  daha  fazla  akademik  yayın  yapması 
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler:RFID,Radyo Frekans,Sağlık Hizmetleri.