Saplık Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlarla İlgili Algıların Parametrik Olmayan Testler ve Uygunluk Analizi İle İncelenmesi


ARICIGİL ÇİLAN Ç.

Eurasian Econometrics,Statistics &Emprical Economics Journal, vol.9, no.1, pp.23-36, 2018 (Peer-Reviewed Journal)