Çoklu Ortam Öğretim Tasarımında Metin Resim İlişkisi


MUTLU BAYRAKTAR D. , Bayram S.

International Conference on Information Technology and Science, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.238-243

  • Basıldığı Şehir: Rize
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.238-243

Özet

Günümüzde öğrenme ortamları, teknolojinin ve bilgi türlerinin değişmesiyle çoklu kanalların kullanıldığı ortamlar şeklinde tasarlanmaktadır. Hem görsel hem de metinsel kaynakların bulunduğu çoklu ortam materyallerinin öğrenme üzerinde etkisi olduğu çoklu ortam ilkesi ile ortaya konulmuştur. İnsanlar, kelime ve resimlerin fiziksel ve şekilsel olarak bütünleşik ve yakın bir şekilde sunulduğu ortamlarda daha iyi öğrenmektedirler. Bilgilerin çoklu kaynaklardan sunulduğu ortamlarda, metin ve resim ilişkisinin incelendiği bu araştırmada, durum çalışması kullanılmıştır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2. ve 4. Sınıf 25 kız, 22 erkek, toplam 47 öğrencinin katıldığı çalışma, Marmara Üniversitesi İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) laboratuvarlarında yapılmıştır. Elde edilen göz izleme verilerine göre; metin ve resimlerin bir arada kullanıldığı ekranlarda, metnin resme entegre edildiği ortamlarda dikkatin tek alanda toplandığı ve dağılmadığı görülmüştür. Ayrı ayrı verildiği ekranlarda ise dikkatin hem metne hem resme dağılmasıyla yeterince odaklanma sağlanamadığı görülmüştür. Aşırılık etkisinin ortaya çıkması ile istenilen nesneler üzerinde odaklanma sağlanamamıştır. Odaklanma sayılarına göre; en fazla metinlere, ardından resim ve butonlara odaklandıkları görülmektedir.