Orta Oyununda Şamanizm İzlerini Takip


KOCASAVAŞ Y.

Türk Dünyası Araştırmaları Researches About The Turks All Around The World, vol.112, no.220, pp.157-170, 2016 (Peer-Reviewed Journal)