Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Bronkoskopik Akciğer Volüm Küçültme İşlemlerinin Etkinliği


Creative Commons License

Altan G., Ece T.

7. solunum okulu, Girne, Cyprus (Kktc), 19 - 22 September 2021, pp.38-40

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.38-40
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş:KOAH mortalitesi yüksek akciğer hastalıklarından birisidir. Havayolu obstrüksiyonu ve hiperinflasyon pulmoner fonksiyonlarda bozulmaya yol açmaktadır. Bronkoskopik akciğer volüm küçültme (BLVR) tedavisinin son dönem KOAH hastalarında yaşam kalitesinde ve akciğer fonksiyonlarında iyileşme, efor kapasitesinde anlamlı artış yaptığı klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmada, ileri evre KOAH tanısıyla kliniğimizde takip edilen, endobronşiyal valf ile BLVR tedavisi uygulanan bir olgu sunulmuştur.

Olgu: Yetmiş-dört yaşında kadın hasta, öksürük, nefes darlığı, fiziksel aktivitede azalma şikayetleri ile anabilim dalımızın polikliniğine başvurdu. 2009 yılında mesane kanseri nedeniyle sistoskopik koterizasyon yapılan hastanın, soygeçmişinde özellik bulunmamaktaydı. 40 paket / yıl sigara kullanmış hasta 4 yıldır sigara içmemekteydi. Alkol kullanımı ve mesleki maruziyet öyküsü bulunmayan hastanın fizik muayenesinde göğüs ön arka çapı artmıştı, ekspiryumu uzamıştı, bilateral ronküs ve wheeze duyulmaktaydı. Oda havasında parmak ucu satürasyonu %94 , solunum sayısı 24/dk, nabız 86/dk idi. Toraks bilgisayarlı tomografi (BT)’sinin skenogramında bilateral  amfizematöz görünüm, kot aralıklarında genişleme bulunmaktaydı (Resim 1). Hemogramında ve koagülasyon panelinde patoloji saptanmadı. Serum biyokimyasında eritrosit sedimentasyon hızının 35mm/saat ve C-reaktif protein düzeylerinin 11.42 mg/L olması dışında özellik yoktu. Solunum fonksiyon testlerine bakıldığında FEV1: 580 mL (%37) FVC:1030 mL (%53) FEV1/FVC:%56 olarak bulundu. Toraks BT‘sinde  sağ akciğer üst lob ve orta lobda yaygın sentriasiner amfizemin yanısıra yaygın buzlu cam görünümü gözlendi. (Resim 2). Kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisinde sağ üst alan: % 1.03, sol üst alan: %18.42, sağ orta alan: %4.16, sol orta alan: % 50.45, sağ alt alan: %19.68, sol alt alan: %19.68  sağ akciğer totali %11.45, sol akciğer totali: %88.55 oranlarında solunuma iştirak etmekteydi. (Resim 3.) Sağ akciğerin üst ve orta loblarına, sol akciğerin üst lob anterior ve apikoposterior segmentlerine  BLVR tedavisi ile valfler yerleştirilen (Resim.4) hastanın işlem sonrası semptomlarında, efor kapasitesinde ve yaşam kalitesinde anlamlı iyileşme saptandı.

Sonuç: BLVR-endobronşiyal valf tedavisi KOAH hastalarında egzersiz kapasitesinde  ve akciğer fonksiyonunda ciddi iyileşmeler sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler:  KOAH, amfizem, bronkoskopik volüm küçültme tedavisi, endobronşiyal valf