Türkçe derslerinde tiyatro metinlerinin işlevselliği


KUYUMCU F. N., dilidüzgün ş.

Eğitim Öğretim araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.347-358, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

While genres exemplify different language usages, they also presents opportunities to develop language skills. There are different genres in Turkish coursebooks under the headings of narrative and informative, one of which is drama scripts. Drama is an art based on speech and action. İdeas are not stated directly instead they are shaped in the deep thinking of audience via actions/words. Drama subjects the social lives/problems and the conflicts of people between themselves/others in content. They also have a peculiar form with parts describing characters, stage and events and leading players’actions. What is important is to develop activities to improve students’ language skills and personality making them looking at the world from different perspectives analysing drama scripts in content and form. This study aims to evaluate the functional use of drama scripts in Turkish coursebooks analysing the activities on them and to propose activities based on the structure of drama scripts.

Her metin türü iletişim amacına bağlı olarak farklı dil kullanımlarını örneklendirirken öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için farklı olanaklar sunar. Türkçe ana dili ders kitaplarında da öyküleyici ve bilgilendirici ana başlıkları altında çeşitli metin türleri yer almaktadır. Tiyatro metinleri de bunlardan biridir. Tiyatro içerik olarak konuşma ve eyleme dayanan, düşüncelerin dümdüz sunulmadığı, davranış biçimleriyle seyircinin düşünce kaynaklarına inilen ve doğrudan doğruya insanın kendisiyle ve çevresiyle olan çatışmalarını, sosyal yaşayışını ve sorunlarını konu alan bir sanattır. Tiyatro metinleri karakterleri ve olayları betimleyen, oyuncuların davranışlarını yönlendiren bölümleriyle biçimsel olarak da özgündürler. Dil öğretiminde önemli olan tiyatro metinlerinin içeriksel ve biçimsel özelliklerini çözümleyerek öğrencilerin hem dil becerilerini hem de dünyaya eleştirel olarak bakarak kişilik özelliklerini geliştirici etkinlikler düzenlemektir. Bu nedenle bu çalışmada İlköğretim Türkçe ders kitaplarında bulunan tiyatro metinlerinin bu bağlamda işlevselliğini değerlendirmek için bu metinler üzerine hazırlanan etkinlikler incelenecek daha sonra da tiyatro metinlerine özel etkinlik biçimleri örneklendirilmeye çalışılacaktır.