İlaçların Sabit Hızlı İnfüzyonunun Veteriner Hekimlikte Kullanımı


Creative Commons License

ÜNALAN N., SARI A. B.

19. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 May 2017, pp.275-276

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.275-276
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Constant-rate infusion is a drug administration method which drug is given intravenously at the desired drug amount per minute in solutions. In veterinary clinics, electronic infusion pumps and monitorization devices are becoming widespread because of technological advance. This has created the possibility of using many drugs in veterinary medicine that are used in the human emergency medicine and intensive care with constant-rate infusion.
In constant-rate infusion method; cardiovascular, analgesic, anesthetic, diuretic and antimicrobial drugs are administered continuously in an intravenous solution with the constant flow so that plasma concentrations remain steady. This method removes the difference between the maximum and minimum plasma concentrations of drugs administered at regular intervals and in this wise, helps to decrease the plasma concentration fluctuation in drugs which have short half-lives and reduce the potential of adverse effects in low safety index drugs. Despite the advantages, the lack of knowledge and experience in the subject and the mathematical difficulties of dose calculation on time basis, prevent the use of drugs with constant rate infusion widely.
For this purpose, we think that gaining information about the use of drugs that can be used with this method, creating simple methods for dosage calculation will help to spread the use of drugs with constant-rate infusion.Constant-rate infusion is a drug administration method which drug is given intravenously at the desired drug amount per minute in solutions. In veterinary clinics, electronic infusion pumps and monitorization devices are becoming widespread because of technological advance. This has created the possibility of using many drugs in veterinary medicine that are used in the human emergency medicine and intensive care with constant-rate infusion.
In constant-rate infusion method; cardiovascular, analgesic, anesthetic, diuretic and antimicrobial drugs are administered continuously in an intravenous solution with the constant flow so that plasma concentrations remain steady. This method removes the difference between the maximum and minimum plasma concentrations of drugs administered at regular intervals and in this wise, helps to decrease the plasma concentration fluctuation in drugs which have short half-lives and reduce the potential of adverse effects in low safety index drugs. Despite the advantages, the lack of knowledge and experience in the subject and the mathematical difficulties of dose calculation on time basis, prevent the use of drugs with constant rate infusion widely.
For this purpose, we think that gaining information about the use of drugs that can be used with this method, creating simple methods for dosage calculation will help to spread the use of drugs with constant-rate infusion.

çözeltisi içerisinde damar içine verilmesinde kullanılan bir uygulama yöntemidir. Veteriner kliniklerinde elektronik infüzyon pompaları ve monitörizasyon cihazlarının yaygınlaşması teknolojik ilerlemelere bağlı olarak artmaktadır. Bu durum beşerî hekimliğin acilinde veya yoğun bakımında sabit hızlı infüzyon ile kullanılan birçok ilacın veteriner pratikte de kullanılmasına imkân yaratmıştır.
Sabit hızlı infüzyon yöntemi ile kardiyovasküler, analjezik, anestezik, diüretik ve antimikrobiyal ilaçlar, damar içi çözelti içerisinde devamlı verilerek plazma konsantrasyonlarının kararlı durumda kalması hedeflenir. Bu yöntem, belirli aralıklarla uygulanan ilaçların oluşturduğu maksimum ve minimum plazma konsantrasyonu arasındaki farkı ortadan kaldırarak; yarı ömrü kısa olan ilaçlarda plazma konsantrasyon dalgalanmalarını ve güvenlik indeksi düşük ilaçlarda yan etki potansiyelini azaltır. Uygulamanın olumlu yönlerinin yanında, konudaki bilgi eksikliği ve dakika bazında doz hesaplamanın matematiksel zorlukları ilaçların sabit hızlı infüzyon ile kullanımının yaygınlaşmasına engel olmaktadır.
Bu amaçla, uygulanabilecek ilaçların kullanımı hakkında bilgi kazanılmasının ve doz hesaplamada basit yöntemlerin oluşturulmasının ilaçların sabit hızlı infüzyon ile kullanımına kolaylık sağlayarak uygulamanın yaygınlaşmasına yardımcı olacağını düşünmekteyiz.