ANALYSING NATIONALISM(S) IN TURKEY THROUGH SCULPTURE: AN ETHNO-SYMBOLIST APPROACH


Creative Commons License

GÜLBOY G. P.

uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, cilt.10, sa.52, ss.389-395, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10 Konu: 52
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: uluslararası sosyal araştırmalar dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.389-395

Özet

Kamusal alanlardaki heykeller sanattan daha fazlasını temsil eder; bunlar belirli devletin milliyetçiliğinin simgelerini oluştururlar. Bu heykeller çoğunlukla siyaset, askeri, felsefe vb. alanlardaki milliyetçi kahramanları büstler ya da tam boy heykellerinden oluşur. Bazı durumlarda ulusal duyguları güçlendiren mitleri görselleştirirler; savaş sahneleri ya da ulus oluşturan duygusal bağları hatırlatan sahneler.

Smith'e göre uluslar, ortak bir mitin ve tarihsel anıların yanı sıra bir kamusal kültür paylaşırlar; dolayısıyla bunlar modernizmin bir ürünü değil, duygusal bir bağlılığı paylaşırlar. Etno-sembolik çerçeveden bakıldığında, heykeller ortak efsaneleri oluşturmaya, ortak tarihsel hatıraları hatırlamaya ve halk kültürünün bir parçası haline gelmeye, kamu hayatının günlük rutininde ulusal duyguları yenilemeye yardımcı olur.

Bu yazı, heykellerin Türk milliyetçiliğinin oluşumundaki rolüne odaklanmakta ve heykellerin rekabet eden milliyetçilik perspektifleri için bir savaşa alanı olabileceğini savunmaktadır. Özellikle farklı toplumsal kesimlerin ortak alanı sarsıldığında ve her kesimin milliyetçiliğin ortak efsaneleri ve anıları için farklı bir yorumu olduğunda, heykeller bakış açısına bağlı olarak olumlu ve olumsuz anlamlara sahip olabilir. Türkiye bu açıdan somut bir örnektir, milliyetçiliğe üç farklı perspektif vardır: laik, İslamcı ve azınlık görüşleri. Bu makale, heykelin ortak mitleri temsil etme rolünü, milliyetçiliği şekillendirme rolünü, farklı kesimlerin rakip argümanlarına atıfta bulunarak tartışacaktır.

Sculptures at public spaces represent more than art; they constitute the symbols of nationalism of the particular state. These sculptures are mostly busts or full body of nationalist heroes from politics, military, philosophy, etc. In some instances they visualise myths that help to strengthen national feelings; scenes from wars or scenes that recall the emotional bounds that form the nation. 

According to Smith, nations share common myths and historical memories, as well as a public culture; therefore they are not a product of modernism but they share an emotional connectedness. Looking from the ethno-symbolic framework, sculptures help to form common myths, recall common historical memories and become a part of the public culture, renewing national emotions in the daily routine of the public life.  

This paper focuses on the role of sculptures in the formation of Turkish nationalism and argues that, sculptures can be battleground for competing perspectives of nationalism.  Particularly when the common ground for different societal segments are shaken and each segment have a different interpretation for the common myths and memories of nationalism, sculptures can have positive and negative meanings depending on the point of view. Turkey is an illustrative case, there are three different perspectives to nationalism: secular, Islamist, and minority views. This paper discusses the role of sculpture as representation of common myths, forming and contesting nationalism referring to the competing arguments of these segments.