Nöroşirürji hastalarında iyimser yaşam eğiliminin ameliyat öncesi anksiyete ile başetme durumuna etkisi


KAYA H., Acaroğlu R., Şendir M., Güldaş S.

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.15, no.59, pp.75-81, 2007 (SCI-Expanded)