Nöroşirürji yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda konstipasyon ve hemşirelik bakımı


TURAN N., Aştı T., KAYA N.

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.73-78, 2017 (Peer-Reviewed Journal)