Fuzûlî’nin Rûh-nâme’sinin Bilinmeyen Bir Tercümesi Sadrî-i Vânî’nin Behcetü’l-İrfân’ı


KAÇAR M.

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, ss.503-542, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.503-542