Epizyotomi Sonrası Nitelikli Bakım


GÖRÜCÜ R.

3.Uluslararası 4.Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.79

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.79
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Episiotomy, is one of the most frequently used surgical procedures since the 18th century. This surgical procedure, which can affect the ability of the lohus to move in the first three days of postpartum, urination, defecation and breastfeeding, is also widely used in our country. The results of the study questioned the necessity of episiotomy; The process should not be performed routinely, but should be done in case of necessity. The application of episiotomine causes the mother to be at risk for complications in the postpartum period. In order to reduce the risk of this risk, it is necessary for the midwife / nurses to know the purpose o f episiotomy, recovery, factors that increase and decrease the healing, and education and counseling about episiotomy for the mother before, after and after discharge. Current study results in reducing episiotomy pain; Dry warm application (lamp), humid warm application, ice application, cream containing anesthetic and infection of sprays; Antiseptic solutions, sitting baths, cold / hot application, and keeping the incision site clean and dry. It is important that the mother in the postpartum period be informed of her choice of the most appropriate pain relief method and hygiene rules that improve the wound site. In addition, women should be instructed daily to monitor the incision site, redness, pain, openness and discharge in the stitches, and in which cas es they will go to the hospital. Midwives and nurses have great duties in the uneventful ending of the healing process of episiotomy. They should be able to present the most up-to-date infection prevention and pain relief methods with effective training. In this context, it should be a priority target for health personnel to follow evidence based practice results and be informed at the point of use in their training. 

Keywords: Episiotomy, evidence, infection, care, midwife / nurse

Postpartum dönemde kadınların en sık yaşadığı sağlık problemlerinden biri olan epizyotomi, 18.yüzyıldan beri en sık kullanılan cerrahi işlemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Postpartum ilk üç günde lohusanın hareket yeteneğini, idrar yapmasını, defekasyon yapmasını ve bebeğini emzirmesini olumsuz yönde etkileyebilecek olan bu cerrahi işlem, ülkemizde de oldukça yaygın kullanılmaktadır. Epizyotomi işleminin gerekliliğinin sorgulandığı çalışma sonuçları; işlemin rutin olarak uygulanmaması, fakat gereklilik durumunda yapılması gerektiğini göstermektedir. Epizyotominin uygulanması doğum sonu dönemde annenin komplikasyonlar yönünden risk altında olmasına sebep olmaktadır. Bu riskin en aza indirilebilmesi için ebe/hemşirelerin taburculuk öncesi, sonrası ve ev ziyaretlerinde epizyotominin yapılma amacını, iyileşmesini, iyileşmeyi arttıran ve azaltan faktörleri bilmesi ve anneye epizyotomi bakımıyla ilgili eğitim ve danışmanlık sağlaması gerekmektedir. Verilen eğitimlerin içeriği kanıtlar doğrultusunda güncellenmeli ve annelerin doğru bildikleri yanlışlar düzeltilmelidir. Güncel çalışma sonuçları epizyotomi ağrısını azaltmada; kuru sıcak uygulama (lamba), nemli sıcak uygulama, buz uygulaması, anestetik içeren krem ve spreylerin enfeksiyonu önlemede; antiseptik solüsyonlar, oturma banyoları, soğuk/sıcak uygulama ve insizyon yerinin temiz ve kuru tutulmasının etkili olduğunu göstermektedir. Postpartum dönemdeki annenin kendine en uygun ağrıyı azaltma yöntemini seçmesi noktasında desteklenmesi ve yara yerini iyileştiren hijyen kuralları yönünden bilgilendirilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca kadınlara her gün insizyon yerinin ödem, kızarıklık, ağrı, dikişlerde açılma ve akıntı yönünden gözlemesi ve hangi durumlarda hastaneye başvuracakları da öğretilmelidir. Epizyotomi uygulamasının iyileşme sürecinin komplikasyonsuz bir şekilde sonuçlanmasında ebe ve hemşirelere büyük görevler düşmektedir. En güncel enfeksiyonu önlenme ve ağrıyı azaltma yöntemlerini etkili bir eğitimle sunabilmelidirler. Bu bağlamda sağlık personellerinin kanıt temelli uygulama sonuçlarını takip etmeleri ve eğitimlerinde kullanmaları noktasında bilgilendirilmeleri öncelikli hedef olmalıdır.