Closer Look at the Birth and Struggle of The Proletariat: “The Making of the English Working Class


Giritli İ.

Other, pp.149-156, 2023

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2023
  • Page Numbers: pp.149-156
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu, E.P. Thompson tarafından 1963 yılında kaleme alınmış olup İngiliz işçi sınıfının doğuşundan olgunlaşmasına kadarki süreci aktaran tarihi bir kaynak niteliğindedir. Kitap; “Özgürlük Ağacı”, “Adem’in Laneti” ve “İşçi Sınıfının Varlığı” olarak üç ayrı bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci bölümü olan Özgürlük Ağacı’nda, 18. yüzyıl sonlarındaki Jakoben hareketlerinin belirleyicisi olan popüler gelenekten söz edilmektedir. İkinci bölüm olan Adem’in Laneti’nde, işçi sınıfının Sanayi Devrimi’nden nasıl etkilendiği ve Metodist Kilise’nin bu süreçteki rolü hakkında bilgi verilmektedir. Kitabın üçüncü ve son bölümü olan İşçi Sınıfı’nın Varlığı’nda ise Radikaller1 ve Luddcular2 olarak tanımlanan halk gruplarından ve Napoleon Savaşları’nın bitimindeki tarihi zamandan bahsedilmektedir. Thompson, kitabı siyasal kuram ve sınıf bilinci tartışmalarıyla sonlandırmaktadır.