Rus Misyoner Kaynaklarına Göre Rus Çarlığı ve Türkler (1552-1917)


Koçkuzu A.

DARULFUNUN ILAHIYAT, vol.1, no.24, pp.1-24, 2012 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 24
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: DARULFUNUN ILAHIYAT
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI)
  • Page Numbers: pp.1-24
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Rus Çarlığı ve Türkler adlı bu eser; Ortodoks misyon hareketinin daha doğuş evresinden başlayarak kronolojik olarak kurumsallaşmasına kadarki süreyi içermektedir, yani tarihi süreç bozulmadan XVI, XVII, XVIII ve XIX. yüzyıllarda misyon hareketinin durumu, seyri ve oluştur duğu kurumsal yapılar incelenmiştir. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da Ortodoks misyonun, misyoner kaynaklarına dayalı başlangıcından kurumsallaşmasına kadarki süreci bütünüyle kronolojik olarak inceleyen çalışmalar pek yapılmamıştır. Eserin birinci bölümünde önce coğrafya belirlenmiş ve bu coğrafya üzerinde nüfus değişimi, yine Rus tarihi perspektifiyle tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca istilâdan sonraki tarihi süreçte Türk bölgesine akın akın gelen Rus köylülerinin yıllar içinde demografik yapıyı değiştirdikleri gösterilmiş ve bu süreç tablolar, şekillerle görselleştirilmiştir.