Ayşe Esra Ağırakça ŞAHYAR, Kütüb-i Sitte'den Örneklerle Zayıf Hadis Rivayeti (Metodolojik Anlam ve Yorum), İstanbul, Akdem Yayınları, 2011


KALKAN YORULMAZ N.

Diğer, 2012

  • Basım Tarihi: 2012