Kişisel Verilerin Korunması Açısından Sosyal Medya Kullanımı, Unutulma Hakkı ve Özel Hayatla İlgili Yasal Düzenlemeler Üzerine Bir İnceleme


Türkoğlu S. , Semiz Türkoğlu H.

17th International Symposium Communication in the Millennium, Eskişehir, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2020

  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye