İşletmeciliği Yeniden Düşünmek


Özbebek Tunç A. (Editor), Yurder Y. (Editor)

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2021

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkmen Kitabevi
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

İşletmecilik alanı, Endüstri Devrimi’nin etkileri ile ortaya çıkmış, ilerleyen zamanlarda iş
hayatından gelen bilgi birikimi ile yeni kavramların ve yaklaşımların gelişimine bağlı olarak da
bir bilim dalı olarak ele alınmaya başlanmıştır. Yüzyılı aşkın bir süredir işletme okullarında bu
alana dair terminolojinin oluşturulması ve güncel sorunlara çözüm bulunması için çalışmalar
yapılırken zaman içerisinde işletmecilik alanının teorik alt yapısı şekillenmiş ve
zenginleşmiştir. Tarih içerisinde Sanayi devrimlerinin işletmelere etkisine bakıldığında, buhar
makinesinin icadıyla değişen üretim yöntemleri, teknoloji devrimi ile ortaya çıkan seri üretim
kavramı ve sonrasında bilgi teknolojilerinin gelişimi ile ortaya otomasyon kavramı çıkmış ve
üretim bilgisi elektronik bir hale gelmiştir.

Günümüze gelindiğinde, Endüstri 4.0 olarak adlandırılan son devrim, siber fiziksel sistemlerin
üretimde kullanılmasına olanak sağlamış ve öncekilere kıyasla çok daha büyük bir etki
yaratmıştır. Bugün işletmeciliği yeniden düşünmeyi gerektiren Endüstri 4.0’ın yeni kavramları
ve anlayışları arasında nesnelerin interneti, öğrenen ve akıllı robotlar, siber fiziksel sistemler,
büyük veri ve veri analitiği, simülasyon teknolojileri, otonom araçlar, yatay ve dikey sistem
entegrasyonu, dijital fabrikalar, bulut bilişim, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik, katmanlı
üretim, üç boyutlu yazıcılar gibi kavramlar, sistemler, anlayışlar yer almaktadır. Bu kitap ile
söz konusu kavramlar dijital dönüşüm, ekonomi, yönetim, pazarlama, muhasebe ve finans
perspektifinden ele alınarak, lisans ve lisans üstü düzeyde öğrencilere, akademisyenlere ve iş
insanlarına faydalı olunması amaçlanmaktadır.