Oyunculukta Karakter Yaratma Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme


Creative Commons License

ÖZÜAYDIN N. U.

SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, cilt.10, sa.20, ss.583-600, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 10 Konu: 20
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.583-600

Özet

Oyuncu, oynayacağı karakteri, kendi kişiliği içinde mi yaratmalı; yoksa kendi kişiliği dışında mı aramalıdır? Karakter, oyuncunun kişiliğinin bir varyasyonu mudur; yoksa oyuncunun kişiliği ile bağlantısı olmayan münferit bir varlık mı? Karakter yaratımına ilişkin bu gibi sorular, günümüzde halen geçerliliğini korumakta ve birbirine zıt iki karakter yaratma yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu makalede, söz konusu karakter yaratma yaklaşımlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.

Should the actor create the character that he is going to play in his own self; or should he look for it outside his own self? Is the character a variation of the actor’s personality; or is it a separate being which has no connection with the actor’s personality? These questions about creating a character ara still in use; and produces two approaches of creating a character that are opposite to each other. This article aims to explore these two opposite approaches of creating a character.