The Effect of Capital Ownership and Ownership Spread on Economic Income Distribution


DAŞDEMİR E., TUNALI H.

İstanbul İktisat Dergisi, vol.73, no.1, pp.533-554, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 73 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.26650/istjecon2022-1058516
  • Journal Name: İstanbul İktisat Dergisi
  • Journal Indexes: ABI/INFORM, EconLit, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.533-554
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

TThis study makes a comparative analysis on the spread of ownership and capital ownership by associating it with income distribution. The spread of property and capital ownership to the base diversifies the type of income individuals receive from the functional income distribution. When these two elements spread to the base, inequality in the functional income distribution will affect the interpersonal income distribution less, and diversity in individuals’ income will contribute to social peace. The study emphasizes within its scope the distinction between income distribution and wealth distribution and numerically explains the relationship income distribution as a flow variable has with wealth distribution as a stock variable. In order to test the study’s theoretical discourse, it conducts a panel data analysis using the annual frequency data from 15 countries covering the 2003-2018 period. The analysis uses the ratio of market value to revenue from publicly offered shares traded in countries’ stock exchanges to represent the spread of ownership and capital to the base. According to the obtained results, an increase in the ratio of publicly traded stocks improves income distribution; in other words, the GINI coefficient decreases. This result was determined to be more intense in the Turkish economy with the dummy variables that were used. An increase in the consumption rate, which was used as a control variable in the model, results in income distribution deteriorating. The study will fill an important gap in the literature with its conclusions, determinations, and policy recommendations.
Bu çalışma mülkiyetin ve sermaye sahipliğinin tabana yayılması konusunu gelir dağılımı ile ilişkilendirilerek karşılaştırmalı inceleme yapmıştır. Mülkiyetin ve sermaye sahipliğinin tabana yayılması, bireylerin fonksiyonel gelir dağılımından aldığı gelir türünü çeşitlendirmektedir. Bu iki unsurun tabana yayılması durumda fonksiyonel gelir dağılımındaki eşitsizlik, bireylerarası gelir dağılımını daha az etkileyecek ve bireylerin gelirlerindeki çeşitlilik toplumsal barışa katkı sağlayacaktır. Çalışma kapsamında gelir dağılımı ve servet dağılımı arasındaki ayrıma vurgu yapılmıştır. Akım bir değişken olan gelir dağılımı ve stok bir değişken olan servet dağılımı arasındaki ilişki sayısal olarak açıklanmıştır. Çalışmanın teorik söylemini sınamak için 2003-2018 dönemini kapsayan 15 ülkenin yıllık frekanslı verileri kullanılarak panel veri analizi yapılmıştır. Yapılan analizde mülkiyet ve sermayenin tabana yayılmasını temsilen, ülkelerin borsalarında işlem gören halka arz olmuş hisselerin piyasa değerinin hasılaya oranı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre borsada işlem gören halka açık hisse senetlerinin oranı arttıkça gelir dağılımı iyileşmekte, diğer bir deyişle GINI katsayısı düşmektedir. Bu sonucun Türkiye ekonomisinde daha yoğun olduğu, kullanılan kukla değişkenler ile tespit edilmiştir. Modelde kontrol değişkeni olarak kullanılan tüketim oranındaki artışlar ise gelir dağılımını bozmaktadır. Çalışma; ulaştığı sonuçlar, yaptığı tespitler ve sunduğu politika önerileriyle literatürde önemli bir boşluğu dolduracaktır.