Glokom Hastalarında Sıklıkla Görülen Streptokok Endoftalmilerine, Kirpik ve Konjonktiva Florası - Özgün Araştırma


ESER İ., NAKİPOĞLU Y.

TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ, vol.40, no.1, pp.4-7, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 40 Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: TÜRK OFTALMOLOJİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.4-7
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

1. Puliafito CA, Baker AS, Haaf J, Foster CS. Infectious endophthalmitis. Review of 36 cases. Ophthalmology. 1982;89:921-8.
2. Mandelbaum S, Forster RK, Gelender H, Culbertson W. Late onset endophthalmitis associated with filtering blebs. Ophthalmology. 1985;92:964-72.
3. Eser İ, Eren H, Bayraktar Ş, Bayraktar Z, Kapran Z, Yılmaz ÖF. Trabekülektomi Sonrası Streptokoklara Bağlı Gelişen Dört Geç Endoftalmi Olgusu. Glokom-Katarakt. 2006; 3:221-3.
4. Seal D, Pleyer U, editors. Endophthalmitis including prevention and trauma, Ocular infection. USA: Informa Healtcare Inc. 2007;239-69.
5. Kangas TA, Greenfield DS, Flynn HW Jr, Parrish RK 2nd, Palmberg P. Delayed-onset endophthalmitis associated with conjunctival filtering blebs. Ophthalmology. 1997;104:746-52.
6. Busbee BG, Recchia FM, Kaiser R, Nagra P, Rosenblatt B, Pearlman RB. Bleb-associated endophthalmitis: clinical characteristics and visual outcomes. Ophthalmology. 2004;111:1495-503.
7. Beck AD, Grossniklaus HE, Hubbard B, Saperstein D,Haupert CL, Margo CE. Pathologic findings in late endophthalmitis after glaucoma filtering surgery. Ophthalmology. 2000;107:2111-4.
8. Song A, Scott IU, Flynn HW Jr, Budenz DL. Delayed-onset bleb-associated endophthalmitis: clinical features and visual acuity outcomes. Ophthalmology. 2002;109:985-91.
9. Herde J, Tost M, Wilhelms D, Hohne C, Thiele T. Perioperative conjunctival flora. Klin Monatsbl Augenheilkd. 1996;209:13-20.
10. Mino de Kaspar H, Koss MJ, He L, Blumenkranz MS, Ta CN. Antibiotic susceptibility of preoperative normal conjunctival bacteria. Am J Ophthalmol. 2005;139:730-3.
11. Rubio EF. Climatic influence on conjunctival bacteria of patients undergoing cataract surgery. Eye. 2004;18:778-84.
12. Benz MS, Scott IU, Flynn HW Jr, Unonius N, Miller D. Endophthalmitis isolates and antibiotic sensitivities: a 6-year review of culture-proven cases. Am J Ophthalmol. 2004;137:38-42.
13. Han DP, Wisniewski SR, Wilson LA, Barza M, Vine AK, Doft BH et al. Spectrum and susceptibilities of microbiologic isolates in the Endophthalmitis Vitrectomy Study. Am J Ophthalmol. 1996;122:1-17.
14. Cha SH, Lee JS, Oum BS, Kim CD. Corneal epithelial cellular dysfunction from benzalkonium chloride (BAC) in vitro. Clin Experiment Ophthalmol 2004;32:180-4.
15. Dantas PE, Uesugui E, Nishiwaki-Dantas MC, Mimica LJ. Antibacterial activity of anesthetic solutions and preservatives: an in vitro comparative study. Cornea. 2000;19:353-4.
16. Eser İ, Nakipoğlu Y, Beşkoç M, Aydın D. Uzun Süreli Antiglokomatöz Damla Kullanımının Konjonktiva ve Kirpik Florası Üzerine Etkisi. Glokom-Katarakt. 2007;4:251-3.
17. Cerquetti M, Ciofi degli Atti ML, Renna G, Tozzi AE, Garlaschi ML, Mastrantonio P. Characterization of non-type B Haemophilus influenzae strains isolated from patients with invasive disease. The HI Study Group. J Clin Microbiol. 2000;38:4649-52.

Amaç: Glokom hastalarının kirpik ve konjonktiva floralarını normal bireylerle karşılaştırmak.
Gereç ve Yöntem: Her bir grupta 33 göz olmak üzere 83 hastanın 132 gözü çalışmaya dahil edildi. Grup 1; trabekülektomi uygulanmış ve ameliyat sonrası anti-glokomatöz damlalara (AGD) ihtiyaç duyulmayan, Grup 2; trabekülektomi sonrası AGD kullanmaya devam eden, Grup 3; trabekülektomi uygulanmamış fakat AGD kullanan gözlerden, Grup 4 ise sağlıklı gözleri içeren kontrol grubundan oluşturuldu. Bütün AGD’lar koruyucu olarak benzalkonyum klorid (BAK) içermekteydi.
Sonuçlar: Alınan kirpik kültürlerinde; AGD kullanan gruplar ve kontrol grubu arasında izole edilen koagülaz negatif stafilokokların sayısı bakımından anlamlı bir fark saptandı (p=0,03). Alınan konjonktiva kültürlerinde ise; grup 1, 2 ve 3’de Streptococcus türleri ve Haemophilus türleri izolasyon oranlarının yüzdeleri kontrol grubuna göre daha yüksek bulundu fakat istatistiksel olarak anlamlı değildi, sırasıyla (p=0,87 ve p=0,29).
Tartışma: Trabekülektomi ile birlikte uzun süreli AGD kullanımı veya tek başına uzun süreli AGD kullanımı konjonktiva ve kirpik floralarında bulunan koagülaz negatif stafilokokların sayısını azaltırken, Streptococcus türü ve Hemophilus türü bakterilerin sayısını da arttırmaktadır. Geç başlangıçlı bleble ilişkili endoftalmilerde Streptococcus türleri en yaygın bakteriler olduğundan, kötü prognozlu endoftalmilerin azaltılmasında, kirpik ve konjonktivadan belli aralıklarla kültür alınarak bu bakterilerin eradike edilmesinin faydalı olabileceğini düşünmekteyiz. (TOD Dergisi 2010; 40: 4-7)
Anahtar Kelimeler: Benzalkonyum klorid, endoftalmi, glokom, streptokok, trabekülektomi

Summary
Purpose:
To compare the eyelid and conjunctival flora of glaucoma patients with normal subjects.
Material and Method: One hundred and thirty-two eyes of 83 patients were assigned to 4 groups, consisting of 33 eyes each. Group 1 consisted of eyes which underwent trabeculectomy without need for postoperative antiglaucoma drops (AGD), group 2 consisted of eyes which needed to use AGD following the trabeculectomy, group 3 consisted of eyes which did not undergo trabeculectomy but used AGD, and group 4, the control group, consisted of healthy eyes. All AGD contained benzalkonium chloride (BAC) as a preservative.
Results: A statistically significant difference was found between the group using AGD and the control group, regarding the number of coagulase-negative staphylococci isolated from eyelid specimens (p=0.03). Although the isolation rates of Streptococcus spp. and Haemophilus spp. were higher in groups 1, 2 and 3 than in the control group for the conjunctival specimens, the difference was not statistically significant (p=0.87, p=0.29, respectively).
Discussion: Trabeculectomy together with long-term use of AGD, or long-term use of AGD with BAC itself, seemed to decrease the number of coagulase-negative Staphylococci and to increase the number of Streptococcus spp. and Haemophilus spp. in the eyelid and conjunctival flora of the control group. As Streptococcus spp. predominate in cases of delayed-onset bleb-associated endophthalmitis, by taking eyelid and conjunctiva specimens for culture at certain intervals, their eradication might be achieved and therefore, the potentially devastating endophthalmitis might be prevented. (TOD Journal 2010; 40: 4-7)
Key Words: Benzalkonium chloride, endophthalmitis, glaucoma, Streptococcus, trabeculectomy