Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Yaşamında Monotonluğa Yol Açan Faktörlerin Belirlenmesi ve Bunların Önlenmesine İlişkin Bir Araştırma.


TANRIVERDİ H. , Demiral D. E.

Uluslararası Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, vol.1, no.1, pp.1915-1921

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1915-1921

Abstract

The aim of this study is to determining the factors that result in monotony at work places and their prevention in public hospital nurses working at different levels in health institutions. The study was conducted with convenience sampling method to 126 nurses whose working in clinical medical science and surgery surgical sciences clinics which is affiliated to Ministry of Health in Istanbul. The data was obtained with the scales of Determining The Factors That Result In Monotony At Work Places And Their Prevention Questionnaire was conducted to data collection. The data were analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows program. Descriptive statistical methods frequency analysis and percentage distribution analysis were used. The results of this study shows that, there were significant relationships between demographic variables and the employee sensitivity; personality and level of spiritual satisfaction; psychological response of the employee; employee's response to work; employee compliance with work colleagues; compliance of the work with education;, spiritual environment of the workplace; group work at work; social cohesion; upgrading to upper level;, providing rest interval variables. 

Bu çalışmanın amacı, sağlık kurumlarında farklı düzeylerde çalışan kamu hastanelerinde çalışan işyerlerinde monotonluğa neden olan faktörleri ve bunların önlenmesini incelemektir. Araştırma, İstanbul Sağlık Bakanlığı'na bağlı klinik tıp bilimi ve cerrahi bilimleri kliniklerinde çalışan 126 hemşireye kolayda örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, İşyerlerinde Monotonluğa Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi ve Önlenmesi Ölçeği ile elde edilmiştir. Veriler, SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, frekans analizi ve yüzde dağılım analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, demografik değişkenler ile çalışan duyarlılığı; kişilik ve manevi tatmin seviyesi; çalışanın psikolojik tepkisi; çalışanın işe tepkisi; iş arkadaşlarıyla çalışanların uyumu; İşin eğitim ile uyumu, işyerinin ruhsal ortamı; iş yerinde grup çalışması; sosyal dayanışma; üst seviyeye yükseltme, dinlenme aralığı değişkenleri sağlama boyutları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür.