Eğitimde Tiyatro Yöntemleriyle Medya Eleştrisi


KUYUMCU F. N.

Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Tiyatro Araştırmaları Dergisi, cilt.26-2008, ss.39-56, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 26-2008
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Tiyatro Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.39-56

Özet

Eğitimde tiyatro yöntemleriyle medya eleştirisi

 

 

 

 

Özet

 

 

Televizyon, yazılı günlük basın, internet, cep telefonu, video, vb. medya

teknolojileri çeşitli biçimlerde hayatımızda yer almaktadır. Adı geçen teknolojiler

başta televizyon olmak üzere, tüketim ekonomisini destekleyen,

besleyen ve bir yandan da bu ekonomi tarafından beslenen kurumlar olarak

karşımıza çıkmaktadır. Bu kurumların temel hedefi, çeşitli haber, fotoğraf,

yazılı-yazısız her türlü bilgiyi, görüntüyü hedef kitlesine en yoğun,

çabuk, ekonomik ve cazip şekillerde ulaştırmaktır. Öte yandan bu temel

hedefleri yerine getirirken, toplumun sahip olduğu tüm değerleri istediği

biçimde, tüketim ekonomisinin hizmetine sunmakta bir sakınca görmemektedir.

Erkek egemen söylem desteklenirken, şiddet, cinsiyet ayrımcılığı,

otoriter yapıların olumlanması parıltılı görüntülere sarılarak sunuluyor.

Ne yazık ki, bu durumdan en çok etkilenenler, yaşam deneyimleri görünür

koşullara bağlı olan görünenin ardındaki görünmeyeni fark edemeyen

çocuklardır.

Günümüzün koşulları altında, kitle iletişim araçlarını yaşamımızdan tümüyle

çıkaramayacağımıza göre, onların sunduklarına –dayattıklarınakarşı

çocuklarda bir farkındalık oluşması, onlara görünenin ardındaki görünmeyeni

göstermek, verilenlerin olumsuz etkilerine karşı biraz daha koruyucu

olabilir diye düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, bu durumu göz

önüne alarak İlköğretim okullarının müfredatına “Medya Okur Yazarlığı”

adı altında bir ders koyduğunu biliyoruz. Biz de, çalışmamızda bu dersi

destekleyici, Tiyatro ve Yaratıcı Drama’nın bazı tekniklerini kullanarak

“Eğitimde Tiyatro” yöntemleriyle çocuklarda eleştirel bakışı, hedeflenen

farkındalığı, hangi konularda ve nasıl gerçekleştirebileceğimizi sorguladık

ve yanıtlarını gerekçeleriyle ortaya koymaya çalıştık.

 

Abstract

Media technologies such as television, daily press, internet, mobile

phone, video occupy our life in different ways. One confronts with the

technologies in question, firstly television as institutions supporting and

nourishing consumption economy on the one hand and espoused by the

mentioned economy on the other. The main objective of these institutions

is to transmit various news, photographs and all kinds of written-verbal

information in the most intense, quickest and convenient way to the target

group. Nevertheless, whilst fulfilling these fundamental objectives, this

does not hesitate to put all values of the community to the service of the

consumption economy in a way it prefers. While one supports the men

* Yrd.Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Fransız Dili Eğitimi Bölümü

40

 

Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 26:2008 • ISSN: 1300-1523

nihal kuyumcu

dominant discourse, violence, sexual discrimination are presesented

as positive elements of authoritarian forms. Unfortunately, the mostly

influenced category by this situation is children whose life experiences

depend on visible conditions and who cannot recognize the invisible

behind the visible.

We are of the opinion that under current circumstances, since we cannot

get mass media out of our lives totally,creating an awareness for children

against what they present or impose, showing the invisible behind

the visible could be more protective against negative impacts of the

presented elements. We know that Minisrty of Education added a course

under the name of “media literatecy” to the curriculum of primary schools.

In our study, we questioned in which topics and how we can realize the

critical view and the targeted awareness for children through “theatre in

education methods” using different techniques of theatre and creative

drama and tried to put forward the responses with their explanations.