“Modernleşmenin Osmanlı Toplumuna Yansımaları ve Ta’addüd-i Zevcat (Çokeşlilik Sorunu"


TURAN N. S.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, no.7, pp.126-164, 2005 (Peer-Reviewed Journal)