COVID-19 pandemisi sırasında kasa invaze olamayan mesane kanseri hastalarında sistoskopik izlemdeki gecikmenin nüks ve progresyon oranlarına etkisi: Çok merkezli prospektif çalışma


Çulpan M., Keser F., Acar H. C. , Ötünçtemur A., Küçük E. V. , Erdem S. , ...Daha Fazla

29. Ulusal Üroloji Online Kongresi (Uluslararası Katılımlı) , 17 - 21 Kasım 2020, ss.490-492

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.490-492