Türk-İsviçre Hukukunda Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı İle Mülkiyetin Kazanılma Anına İlişkin Görüşler Işığında 4.12.1998 T. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararının Değerlendirilmesi


OKTAY ÖZDEMİR S.

Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, pp.1, 2000 (Peer-Reviewed Journal)