POLI·MERI·K YALITKANLARDAKI· KAOTIK YUZEYSEL IZ OLUŞUMLARININ SAKLI MARKOV MODELLERI· ILE MODELLENMES·


UZUNOĞLU C. P. , ÇEKLİ S., UĞUR M.

EEE 22. Sinyal İşleme ve İletişimi Uygulamaları Kurultayı, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 Nisan 2014, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Bu c¸alımada elektrik endu¨strisinde kullanılan polimerik yalıtkanlardaki kaotik yu¨zeysel aınım ekilleri incelenmive modellenmitir. Bu aamada, IEC 587 standartlarına uygun olarak eik du¨zlem test du¨zeneinde yalandırılmıpolimerik o¨rnekler kullanılmıtır. Yalıtkan u¨zerinde oluan ekiller go¨ru¨ntu¨ ileme teknikleri ile temizlenerek karbonize is ve bozulmalardan arındırılmıtır. Polimerik malzemelerin yalıtkanlık o¨zellii c¸eitli ic¸ ve dıetkiler nedeniyle ciddi derecede azalabilir. O¨zellikle harici etkileri inceleyebilmek ic¸in o¨rnekler nem ve titreim etkisine maruz bırakılmıtır. Bu o¨rneklerin incelenmesinde kaotik ekilleri analiz etmek ic¸in o¨ne c¸ıkan fraktal boyut kavramı kullanılmıtır. Analiz sonrası bu aınımlar Saklı Markov Modelleri (SMM) ile modellenerek gerc¸ekte oluan ekillere benzer ekiller elde edilmive ortam artlarının etkisi go¨z o¨nu¨ne alınmıtır. 

 

In this study, chaotic surface tracking patterns observed on polymeric high voltage (HV) outdoor insulation materials were investigated and simulated. The polymeric samples are tested according to the IEC 587 Inclined Plane Tracking Test Standard. Since the chaotic surface tracking patterns manifests smutty and disordered images, they are preprocessed and purified by image processing tools. Internal and external effects may severely decrease insulation performance. In order to examine external effects, samples are subjected to moisture and vibration effect. Polymer samples are investigated by their fractal dimension which is a prominent tool for analyzing chaotic images. To simulate these chaotic surface tracking patterns Hidden Markov Models (HMM) are used.