بررسی تأثیر شاهنامه فردوسی بر شاهنامه نویسی در ترکیه


Amaç Y. Y. , پرتوی راد ط.

The International Conference of Shahnameh on the Silk Road, Mashhad, Iran, 14 - 15 May 2019, pp.165-178

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Mashhad
  • Country: Iran
  • Page Numbers: pp.165-178