İyi Yönetişim İle İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Granger Nedensellik Analizi


YERDELEN TATOĞLU F. , Benli F.

in: Siyasal, Ekonomik ve Entelektüel Boyutlarıyla İyi Yönetişim, Karakaş M., Karatepe S., Benli F., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.1, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Beta Basım Yayım Dağıtım
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.1
  • Editors: Karakaş M., Karatepe S., Benli F., Editor