DERİN ÖTEKTİK ÇÖZÜCÜLERİN KARBOKSİLLİ ASİTLERİN EKSTRAKSİYONUNDA ÇÖZÜCÜ OLARAK KULLANILMASININ İNCELENMESİ


Creative Commons License

Baş Y., Aşçı Y. S., Lalikoğlu M.

15. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 September 2023, pp.1215-1218

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1215-1218
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Kimya endüstrisi incelendiğinde üretim süreçleri içerisinde hedef bileşenlerin ticari formlarında

saflaştırılmalarının elde edilmeleri kadar hayati olduğu görülmektedir. Günümüzde tüketilen

kimyasalların dünya üzerindeki miktarları sıralandığında çözücülerin ilk sıralarda yer aldığı

görülmektedir. Ancak bununla birlikte dünyanın ekolojik düzeninin bozulmasında bu çözücülerin en

büyük etkiye sahip kimyasal gruplardan birisi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle çözücülerin zararlı

etkilerini önlemek veya alternatiflerini bulabilmek için yoğun araştırmalar yapılmaktadır. Deep

Eutectic Solvent (DES) adıyla literatüre giren DES’ler alternatif çözücü sınıfının 2000’li yılların

başında keşfedilen önemli bir üyesi haline gelmiştir.

Bu çalışmanın temel konusunu ekstraksiyon uygulamalarında kullanılabilecek bir hidrofobik DES

elde edilmesi ve ekstraksiyon uygulamalarında kullanımının incelenmesi oluşturmaktadır.

Ekstraksiyon prosesleri üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde özellikle bir ekstraktant varlığında

gerçekleştirilen reaktif ekstraksiyon yöntemiyle yapılan çalışmalarda karboksilli asitlerin sulu

çözeltilerinden ayrılması üzerine çok sayıda örnek bulunduğu görülmektedir.

Çalışmada karboksilli asitlerin sulu çözeltilerinden ayrılmasında hazırlanan yeni nesil DES’lerin

etkinliği incelenecektir. Elde edilen sonuçlar üzerinden endüstriyel uygulamalarda ihtiyaç duyulan

temel tasarım parametreleri dağılma katsayısı (D), yüzde ekstraksiyon etkinliği (%E) ve ekstraktan

kullanıldığı durumlaralışmada da yükleme değeri (Z) hesaplanacaktır.