Makine Öğrenmesi Yardımıyla Optik Karakter Tanıma Sistemi


Creative Commons License

BEKTAŞ B. , BABUR S., TURHAL U., KÖSE E.

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 November 2016, ss.487-496

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.487-496

Özet

Sayısal görüntüler kullanılarak karakterlerin tanımlanması işlemi kağıt üzerindeki verilerin arşivlenmesi amacıyla önemlidir. Karakterlerin hızlı ve doğru bir şekilde tahmin edilebilmesi için makine öğrenmesi yöntemlerinden yararlanılmaktadır ve bu alan geliştirilmeye açık bir araştırma konusudur. Bu çalışmada, karakterlerin ayırtedici özelliklerinden faydalanılarak resim formatında bir belgenin, sınıflandırma yöntemleri yardımıyla karakterlerini en iyi doğruluk oranı ile tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu nedenle farklı sınıflandırma yöntemlerinin performans sonuçları ve süreleri karşılaştırılıp en iyi yöntem belirlenmiştir.

Character recognition by using digital images is important for achieving the written data on paper. Machine learning system is being used for accurate and rapid estimation of characters and it is an area to be explored and developed. By using distinguishing characteristics of characters, this research aims to identify the characters of a document in an image format with a high accuracy by utilizing classification methods. Therefore, the best method has been identified by comparing the performance results and operation times of different classification methods.