9 Ağustos 1912 Şarköy-Mürefte depremi ve tsunamisi (9 August 1912 Şarköy-Mürefte earthquake and tsunami)


Altınok Y. , ALPAR Ş. B. , Yaltırak C.

9 Ağustos 1912 Mürefte Depreminin (Mw=7.4) 100. Yıldönümü Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.158-164

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.158-164

Özet

9 Ağustos 1912 (01:29:00 UTH) tarihinde, Hicri takvimle 25–26 gaban 1330 ve Rumi
takvimle 26–27 Temmuz 1328 Cuma günü, Ms = 7.3 (Mw = 7.4) büyüklüğündeki
deprem Balkanlarda oluGan en büyük depremlerden birisidir. garköy–Mürefte
depremi olarak adlandırıldığı gibi Saros – Marmara depremi (Ambraseys ve Finkel,
1987) olarak da anılmaktadır. Kuzey Anadolu Fay (KAF) kuGağı kuzey kolunun batı
uzantısında, Saros Körfezi ile Marmara Denizi batı çukurluğu arasında oluGan deprem,
400 km çaplı bir alanda hissedilmiGtir. 1912 garköy-Mürefte depremi Marmara Denizi
içinde tsunami üretmiG bir depremdir. garköy, Mürefte, Avdim (Abdimi), Eriklice,
Tekirdağ ve İstanbul?un bazı kıyılarında tsunami dalgasının doğrudan ve dolaylı etkileri
görülmüştür.

The earthquake that took place on Friday, 9 August 1912 (01:29:00 UTH), which falls
on 25-26 Sha?ban 1330 of the Hegira calendar and 26-27 July 1328 on the Ottoman
Mali calendar and whose magnitude was Ms=7.3 (Mw =7.4), is among the strongest
that has occurred in the Balkan region. It is called the garköy-Mürefte earthquake
and at times the Saros-Marmara earthquake as well (Ambraseys and Finkel, 1987).
The earthquake took place on the western extension of the northern branch of the
North Anatolia Fault zone, between the Gulf of Saros and the western margin of the
Sea of Marmara, and was felt throughout an area of 400 km radius. The 1912 garköy-
Mürefte earthquake has created a tsunami in the Sea of Marmara. The tsunami had
direct and indirect effects on garköy, Mürefte, Avdim (Abdimi), Eriklice, Tekirdağ and
some coastlines of Istanbul.