Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ürünleri Dış Ticaretinin Kişi Başı Milli Gelir Üzerine Etkileri: ASEAN Ülkelerine Yönelik Panel Veri Analizi


ENGİN ÖZTÜRK M. B., ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C., AVUNDUK Z. B.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, vol.1, pp.158-173, 2017 (Peer-Reviewed Journal)