Exploring crypto-currency ownership in the context of technology acceptace model and technology adopter categories: Coin-optimistics, observers and coin-sceptics


Öksüz Karademir C., Kuş O.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.2, pp.43-59, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to understand the cryptocurrency ownership tendencies in Turkey by using technology acceptance model, and technology adopter categorization. Data collected from 407 participants was analysed with data mining and descriptive statistical techniques. Performance expectancy and facilitating conditions are the most signicant variants that affect the cryptocurrency ownership decision. Three different cryptocurrency adopter categories were determined. Coin-optimistics approach cryptocurrencies as a means to achieve their objectives. They are pioneers who gain and diffuse information on cryptocurrencies. Observers act based on the information they obtain on cryptocurrencies. Their anxiety and knowledge level affect their decision. Coinsceptics are not cryptocurrency owners because of anxiety about suffering economic loss and availability of more traditional alternatives. 

Bu çalışmada, teknoloji kabul modeli ve teknoloji benimseme kategorizasyonu kullanılarak Türkiye'de kripto para birimi sahiplik eğilimlerinin anlaşılması amaçlanmıştır. 407 katılımcıdan toplanan veriler, veri madenciliği ve tanımlayıcı istatistiksel teknikler ile analiz edilmiştir. Performans beklentisi ve kolaylaştırıcı koşullar, kripto para birimi sahiplik kararını etkileyen en önemli değişkenlerdir. Üç farklı kripto para benimseme kategorisi belirlenmiştir. Koin-iyimserler, kripto para birimlerine hedeerine ulaşmak için bir araç olarak yaklaşmaktadır. Kripto para birimleri hakkında bilgi edinen ve dağıtan öncülerdir. Gözlemciler, kripto para birimlerinde elde ettikleri bilgilere dayanarak hareket ederler. Kaygı ve bilgi düzeyi, kararlarını etkilemektedir. Koin-şüpheciler ise ekonomik kayıp ve daha geleneksel alternatierin kullanılabilirliği konusunda endişe nedeniyle kripto para birimi sahipleri değildir.