Penetran trakeal yaralanmaya bağlı faringokütanöz fistül: olgu sunumu.


Aydın S. , Baran H., Avcı H., Demir M. G. , Kaya N. K.

40. Türk ulusal kulak burun bogaz ve bas boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018, ss.121

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.121

Özet

[P066][Baş ve Boyun Cerrahisi]

PENETRAN TRAKEAL YARALANMAYA BAĞLI FARİNGOKUTANÖZ FİSTÜL: OLGU SUNUMU

Sedat Aydın1, Hacer Baran1, Hakan Avcı1, Mehmet Gökhan Demir2, Namık Kemal Kaya1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr Lütfi Kırdar SUAM Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul
2Prof. Dr. Celal Ertuğ Etimesgut Devlet Hastanesi, KBB Uzmanı, Ankara

Amaç: Servikal trakeanın penetran yaralanmaları nadirdir.


Bu yaralanmalarda mortalite oranı hemopnömotoraks, özefagus, büyük damar ve medulla spinalis yaralanmaları eşlik ettiği için yüksektir. Penetran boyun yaralanmalarının ise %0.5’inden azında özefagus yaralanması görülür. Özefagusun penetran yaralanmaları en sık boyunda izlenir. Servikal özefagusta penetran yaralanma oranının daha yüksek olmasının nedeni bu bölgedeki özefagus segmentinin korumasız olmasıdır. Çalışmamızda kliniğimize penetran boyun travması ile başvuran ve geç dönemde faringokutanöz fistül gelişen olguyu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık. Olgu: Olgumuz 32 yaşında kadın hasta servikal trakea kesisi ile acil servise getirildi. Acil olarak kesiden trakeotimize edilen hastanın muayenesinde sağ vokal kordun paramedian pozisyonda paralitik olduğu izlendi. Takiplerinde vitalleri normal ve oral alımı yeterli olması üzerine dekanüle edildi. Vokal kord paralizisi nedeniyle takip edilen hastada yaklaşık 1 ay sonra sağda boyunda 5. bölgede faringokutanöz fistül gelişti. Radyoopaklı özefagus grafisinde piriform sinüse uyan lokalizasyondan boyna uzanan fistül traktı izlendi. Hastaya faringokutanöz fistülün primer onarımı amacı ile geniş cerrahi boyun eksplorasyonu planlandı. Tedavi ve Prognoz:Geniş cerrahi eksplorasyon ile fistül traktı takip edilerek eksize edildi. Fistül traktının sağda trapezius kas ön kenarından başlayıp derin servikal planlarda seyrederek internal juguler ven ve internal karotis arterin posteriorundan ilerleyerek sağda piriform sinüse uzandığı görüldü. Bu bölgedeki derin diseksiyon ile fistül traktının piriform sinüse açıldığı ağzı eksize edildi. Bu bölge prelaringeal strep kasların transpozisyonu ile desteklendi. Hastanın postoperatif nazogastrik beslenmesi 3 hafta süreyle sağlandı. Ardından çektirilen kontrastlı kontrol grafisinde fistül olmadığı izlenerek oral alımına izin verildi. Hastanın postoperatif 3. Ay kontrol muayenesinde Horner sendromu ve sağ kord vokal paralizisi izlendi. Hastamız kord vokal medializasyonu için takip altındadır. Yorum: Trakeo-bronşiyal yaralanmalarda erken tanı, hızlı hava yolu kontrolü ve cerrahi onarım gereklidir. Bu tür yaralanması olan hastaların uzun dönem takiplerinde faringokutanöz fistüller açısından dikkatli olunması gerekmektedir. Trakeal kesilerde özefagus hasarından şüphe edildiğinde faringoözefagografi veya endoskopi ile değerlendirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Geç başlangıçlı boyunda fistül izlenen olgularda posterior yerleşimli ise hasta ameliyat öncesi dönemde horner sendromu açısındanda bilgilendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Acil, faringokütanöz fistül, Horner sendromu, penetran yaralanmalar, servikal trakea