Yıkanmış ve Yıkanmamış Agregalardan Yapılan Asfalt Karışımlarının Özelliklerinin Karşılaştırılması


Sönmez İ., YILMAZ M. , TUĞRUL A.

V. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2009, pp.309-315

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.309-315

Abstract

The most important two raw materials of asphalt mixes are aggregates and bitumen. While the bitumen is sourced from the refineries, aggregates are obtained in crushed form from the quarries or riverside materials. Aggregates used in asphalt productions are generally used unwashed in accordance with cleanness criteria laid out in the specifications.

Within the scope of this study, asphalt mixes with aggregates of limestone, sandstone and basalt were produced. In studies, same type mixes were produced twice with coarse aggregates washed and unwashed, and the difference between the two measurement. Bitumen content, Marshall stability, density, void percentage, voids filled with asphalt percentage and flow rates were determined in all mixes prepared.

Results revealed that mixes with unwashed coarse basalt aggregates have lower bitumen content in comparison to other mixes but also have the highest density and stability rates. Apart from this, it is determined that the mixes with limestone have the closest values among the mixes with washed and unwashed coarse aggregates.

Asfalt karışımlarının en önemli iki hammaddesi agrega ve bitümdür. Bunlardan bitüm, rafinerilerden temin edilirken, agregalar da taşocaklarından, nehir yataklarından veya kıyı kumlarından elde edilmektedir. Asfalt üretimleri esnasında kullanılan agregalar genellikle yıkanmadan,  şartnamelerde verilen temizlik kriterleri dikkate alınarak kullanılmaktadır.

Bu çalışma kapsamında, kireçtaşı, kumtaşı ve bazalttan oluşan agregalardan asfalt karışımları üretilmiştir. Çalışmalar esnasında aynı tür karışımlar, iri agregaları yıkanmış ve yıkanmamış olarak iki kez yapılmış ve aralarındaki farklar tespit edilmiştir. Hazırlanan tüm karışımlara ait bitüm içerikleri, Marshall stabilitesi, yoğunluk, boşluk yüzdesi, asfalt ile dolu boşluk yüzdesi ve akma değerleri tespit edilmiştir.

Çalışma sonucunda, iri agregaları yıkanmamış bazalt karışımlarının bitüm içeriklerinin diğer karışımlara göre daha düşük olduğu, buna karşılık en yüksek yoğunluk değerleri ve en yüksek stabilite değerlerini verdiği tespit edilmiştir. Bunun dışında yıkanmış ve yıkanmamış iri agregalar ile yapılan karışımlar arasında birbirine en yakın değerleri kireçtaşı ile yapılan karışımların verdiği belirlenmiştir.