Neurotic Needs Analysis Within The Scope of Psychoanalytic Approach: Gone Girl Movie


Yıldız İ.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.3, pp.977-987, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Psychoanalysis, which has taken its place among many scientific studies in psychological history, appears as an approach of Freud and his thoughts. Karen Horney, who objects to Freud’s limited approach over his characteristic structure due to biological reasons, prioritized childhood experiences and their social impact instead of inborn qualities. This study is based on neurosis and human development, which contributes to Horney’s psychoanalytic approach. The context and characters of the movies are also considered data for an psychoanalytic approach of human behavior. This study contributes to analysis of neurotic characters from movies, including an analysis of neurotic characters from David Fincher’s ‘Gone Girl.’ The analyzed character in this study is shown to showcase neurotic tendencies as mentioned in Horney’s approach.

Psikolojide çok sayıda bilimsel çalışmada yer alan psikanaliz, Freud ve onun öğretilerinden gelişen bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Freud’un kişilik yapısı üzerine biyolojik sebeplerle sınırlı yaklaşımına karşı çıkan psikanaliz kuramcısı Karen Horney, kişilik gelişiminde ve davranışlarda doğuştan gelen özelliklerinden ziyade çocukluk döneminde yaşanan deneyimler ve toplumsal etkilere odaklanmıştır. Horney’in psikanalitik yaklaşıma katkısı olan nevrozlar ve insan gelişimi çalışmanın temelini oluşturmaktadır. İnsan davranışlarına yönelik çözümlemelerde psikanalitik yaklaşım çerçevesinde filmlerin içerik malzemesi ve karakterleri psikanalitik veriler olarak değerlendirilmektedir. Nevrotik karakterler üzerine film çözümlemesine katkı amacı taşıyan çalışma, Horney’in nevrotik ihtiyaçlar ve nevrotik eğilimler yaklaşımından hareketle, yönetmenliğini David Fincher’in yaptığı “Kayıp Kız (Gone Girl)” filminin nevrotik karakter çözümlemesini içermektedir. Çalışmada incelenen karakterin, Horney’in kuramında belirttiği nevrotik eğilimlerle örtüşen davranışlar sergilediği sonucuna varılmıştır.