Gıda Atıklarının Tarımda Gübre Olarak Kullanılabilme Olanakları


Creative Commons License

Deniz M. , Hiç F. Ö.

International Conference on Eurasian Economies 2019, AVEKON11, ICEE2019 Proceedings Book, ISBN: 978-605-9595-26-1, DOI: 10.36880/C11.02241, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 11 - 13 Haziran 2019, cilt.1, ss.321-323

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Doi Numarası: 10.36880/c11.02241
  • Basıldığı Şehir: Gazimagusa
  • Basıldığı Ülke: Kıbrıs (Kktc)
  • Sayfa Sayıları: ss.321-323

Özet

Hızla artan dünya nüfusu karşısında, insanların metrekare başına tarım arazisinden aldıkları verim miktarını arttırmak önemli bir hedef haline gelmiştir.

Bu konuda bitkisel veya tarımsal atıkların tarımda tekrar kullanılabilirliği ve yeniden kazandırılması pek çok çalışmayla kanıtlanmıştır. Atıkların yapısının ayrıştırılarak sonraki süreçlerde de tekrar değerlendirilmesi dünyada giderek azalmakta olan verim arttırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Özellikle, organik maddenin ayrışmasını hızlandırarak toprak verimliliğini olumsuz etkileyen küresel ısınma probleminin olumsuz etkilerini minimize etmek ve organik maddece nispeten fakir olan Türkiye’deki tarım arazilerinin yapısını muhafaza etmek amacıyla besleyici organik maddeler kullanılmaya başlanmıştır.

Türkiye’de toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısına olumlu katkı yapabilecek ve kalitesini iyileştirecek organik madde kaynaklarının kısıtlı ve pahalı olması üreticileri yeni arayışlara itmiş ve bu süreçte son yıllarda organik madde kaynağı olan tarıma dayalı endüstri atıklarının kullanılmasına yönelik çalışmalar artmıştır. Hızla artan nüfus beraberinde gıda işleyen fabrikaların sayısının da artması gıda atık miktarının artmasına ve aynı zamanda sınırlı olan su ve toprak kaynaklarının ise kirlenmesine neden olmaktadır. Ortaya çıkan bu atık sorunu karşısında, bilim insanları, tarım endüstrisindeki girişimci ve işletmeciler yeni bir arayışa girmişlerdir. Nitekim bu arayış gıda artığı ve atık miktarının azaltılmasına, gıda atıklarının değerlendirilmesine ve bu sayede verimliliğin arttırılmasına ve kaynakların etkin kullanılmasına yönelik çalışmaları hızlandırmıştır.

Tarımın gelecek nesiller için sürdürülebilir hale gelmesi, aynı zamanda çiftçiler için önemli bir sorun olan tarımsal atıklar bu yeni ve bilimsel yaklaşımla hem çiftçilerin atık probleminin giderilmesi hem de tarım arazilerinin verimlilik sorunun çözümü adına önemli bir uygulama alanı teşkil etmektedir. Bir başka faydası da ekonomik açıdan maliyetlerin düşürülmesine ciddi oranda katkı sağlama potansiyeli bulunmaktadır. Gübre ve ilaç fiyatlarının artması tarımda maliyet artışını da beraberinde getirmektedir, işte bu sebepten gıda atıklarının gübreye dönüştürülerek gübre fiyatlarının düşürülmesi paralelinde tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerini de aşağı çekecek ve bu da tarımdan geçimini sağlayan tüm çiftçi ve üreticilerin lehine bir durum ortaya koyacaktır.


It is among the targets of sustainable agriculture to develop and maintain quality agricultural land and an efficient soil structure. Due to the interest in sustainable agriculture, the addition of organic wastes to promote the physical, chemical and biological characteristics of the soil will strengthen the soil structure and will play an important role in efficient agricultural activities in the future. Agricultural waste, which is a sustainable problem for the future generations, and which is a significant problem for the farmers, constitutes an important field of application for the solution of the waste problem of farmers and the solution of the efficiency problem of farmlands. Another benefit of using food waste is its economic potential to contribute to the reduction of costs significantly in agricultural production.