THE EFFECT OF AGING ON FAMILY BENEFITS SPENDING: A STUDY ON OECD COUNTRIES


Creative Commons License

Kavurmacı A., GÜNDÜZ H. İ.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.23, no.58, pp.11-43, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The increase in the share of elderly people in the world's population has caused many countries to face the phenomenon of population aging. This is affected by an increase in life expectancy, which comes from improvements in medical services and technology as well as decreases in infant mortality, fertility, and premature death. However, concerns regarding future global social spending have been further increased by the changing population structure. Using the causality methodology proposed by Emirmahmutoglu and Kose (2011), this study examines the relationship between ageing and family benefits public spending in twenty-one OECD countries between 1981 and 2017. The outcome of the study indicated that family benefits are an important factor affecting the elderly population in OECD countries. It is also found out that family benefits are a major determinant of the elderly population, especially in Turkey, Switzerland, Japan, and New Zealand.
Yaşlı bireylerin nüfus içindeki payının artmasıyla birlikte dünyadaki ülkelerin büyük bir kısmı ciddi bir şekilde nüfus yaşlanması olgusu ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum üzerinde bebek ölümleri, doğurganlık ve erken ölümlerdeki düşüşlerden kaynaklı artan yaşam süresinin yanı sıra sağlık hizmetleri ve teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin de etkili olduğu görülmektedir. Ancak küresel olarak değişen nüfus yapısı, gelecekteki sosyal harcamalar hakkında ciddi endişeleri de beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada 21 OECD ülkesinde 1981–2017 dönemi için yaşlı nüfus oranı ile sosyal harcamalar içinde önemli bir yardım türü olan aile yardımları arasındaki ilişki Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından geliştirilen nedensellik yaklaşımı yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre OECD ülkeleri için aile yardımlarının yaşlı nüfusu etkileyen önemli bir faktör olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle Türkiye, İsviçre, Japonya ve Yeni Zelanda için aile yardımlarının yaşlı nüfusun önemli bir belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir.