Kur'an'da Sosyal Dayanışma [Müessese-Vakıf-Kültür]


BULADI K.

Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2004

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2004
  • Yayınevi: Kayıhan Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Bu eserde, kâinatın hülasası olan insanın, toplu olarak yaşamak ve hayatını sürdürmek mecburiyetinde olduğuna temas edilmiş, “sermayenin, malların, hizmetlerin ve kültür varlıklarının, ilmi ve teknolojik imkanların sınırları aşması” olarak tanımlanan “Küreselleşme” sürecinde, onun yardımlaşmaya ve dayanışmaya ihtiyacı olduğuna vurgu yapılmıştır.

Yine bu çalışmada, Kur’ân’da örnek gösterilen sosyal dayanışma müesseselerine temas edilmiş, sosyal dayanışmayı temin eden bazı ibadetlere ve bunların fonksiyonlarına açıklık getirilmiştir. Vakfın önemine, gayesine, vakıf çeşitlerine, vakıf kültürünün oluşmasına ve vakıf medeniyetinin kurulmasına referans teşkil eden âyetler ele alınmış, ayrıca günümüzde kurulmasına ihtiyaç duyulan vakıflardan söz edilmiştir.

Sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın en önemli ayağı olan iktisadi ve sosyal adalet üzerinde durulmuş, Kur’ân’da vahdâniyet ve sosyal adâletin, aynı madalyonunu iki yüzü gibi olduğuna ve her birinin organik olarak diğerini içine aldığına dikkat çekierek bu konuda değerlendirmeler yapılmıştır.