Molecular Analysis of Skeletons found in Tlos (Fethiye/Muğla) Excavations


Atılgan U. C., Arıcan E.

Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, vol.7, no.8, pp.11-22, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Antik DNA çalışmaları doğa ve insanlık tarihinin anlaşılmasına ciddi katkılarda bulunmaktadır. Son yıllarda gelişen yeni nesil dizileme teknikleri, mitokondriyal genomun dizilenmesinde büyük yenilik ve kolaylık getirmiştir. Veritabanlarındaki mitokondriyal DNA dizilerinin artması, insanlığın geçmişiyle ilgili bilinmeyenlerin anlaşılması için yeni veriler ortaya çıkaracaktır. Bu çalışmada, Tlos (Fethiye/Muğla) kazılarında bulunan iskeletlerde aDNA izolasyonu yapıldı. Mitokondriyal DNA’nın çoğaltılması amacıyla 58 primer çifti kullanılarak “Touchdown” PCR yöntemi kullanıldı. Çoğaltılan bölgeler yeni nesil dizileme teknolojisi ile dizilendi ve iskeletlerin elde edildiği bireylerin haplogrupları biyoenformatik araçlar yardımıyla tespit edildi. Bu çalışma, Türkiye’de yaşamış insan topluluklarının kökenleri üzerine tarihsel tartışmaların üzerine arkeolojik bilgilerle birlikte katkı verebilecektir. Disiplinler arası bu çalışma Türkiye’de yapılabilecek diğer antik DNA çalışmalarının yapılmasına etki edebilir.