Mıgırdiç Margosyan‟ın Öykülerinde Çok Kültürlü Diyarbakır: Bir Söylem Çözümlemesi


Uras Yılmaz A.

International Scientific Researches Congress, Mardin, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, ss.470

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Mardin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.470

Özet

Çalışmamızda, Ermeni taşra edebiyatının son temsilcilerinden Mıgırdiç Margosyan‟ın öykülerindeki çok kültürlülük söylem çözümlemesi kapsamında incelenecektir. Metinlerin anlamsal yapılarının gün yüzüne çıkarılmasında metnin söylemsel boyutunun ortaya konulması yaygın olarak kullanılan bir inceleme yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Söylem kavramını açıklamak gerekirse, söylemin salt bir dil dizgesi değil, kişilerin belirli uzamsal ve süremsel bağlamda gerçekleştirdikleri ifadeleri, düşünceleri içeren karmaşık bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle, bu çalışmada söylem çözümlemesinin sunduğu çözümleme modelleri doğrultusunda, Margosyan‟ın öykülerindeki çok kültürlü yapının söylem düzeyinde nasıl var olduğu saptanacaktır. Margosyan‟ın Mardin‟e komşu il olan Diyarbakır konulu öykülerinden hareketle, yazarın Diyarbakır‟ı, o yörede yaşayan insanların yaşam tarzı ve geleneklerini nasıl dile getirdiğini, Türk, Kürt, Ermeni, Süryani, Rum ve Yahudi gibi farklı kültürlerden olan bu insanların birbirleriyle olan iletiĢimini nasıl kurguladığını ortaya koymaya çalışacağız. Makro ve miko düzey olmak üzere iki düzeyde inceleyeceğimiz bütüncemiz, Margosyan‟ın “Biletimiz İstanbul‟a Kesildi” ve “Söyle Margos Nerelisen” başlıklı öykü derlemelerinden seçtiğimiz beş öykü ile sınırlandırılmıştır.

In our study, traces of multiculturalism in the stories of Mıgırdiç Margosyan, one of the last representatives of Armenian rural literature, will be tracked down within the scope of discourse analysis. In order to illuminate the semantic structures of texts, revealing the discursive dimension of a text has been observed as a common analysis method. If we need to explain the notion of discourse, we can say that the discourse is not a mere language, but a complex structure that includes thoughts, expressions that people perform in a certain spatial and temporal context. Similarly, in accordance with the analytical methods presented by discourse analysis, the existence of the multicultural structure will be determined in discursive level in the stories of Margosyan. We will try to illuminate how Margosyan builds the relationship between people from different cultures so as to say Turks, Kurds, Armenians, Assyrians, Greeks, and Jews with regards to the stories of the author on Diyarbakır, a neighboring city of Mardin. Our corpus, which we will scrutinize in two different levels i.e. macro and micro, will be limited with five short stories selected from the books named “Biletimiz Ġstanbul‟a Kesildi” and “Söyle Margos Nerelisen” of the aforementioned author.