Ön Segment Optik Koherans Tomografi (OCT), Wilson hastalığı tanısında Kayser Fleischer Halkası varlığını değerlendirmeki yeri - Ehil oftalmolog gerekliliğine son verecek mi?


Çifcibaşı Örmeci A. , Bayraktar Ş. , Işık A. O. , İstemihan Z. , Sarıdal M. K. , Akas R., ...More

38. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 9. Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 21 November 2021, pp.218

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.218

Abstract

AMAÇ: Wilson hastalığı (WH) tanısında ve tedavinin uyumunun izlenmesinde önemli bir kriter Kayser-Fleischer (KF) halkasının varlığıdır. Çıplak göz ile saptanmasının zor olmasının yanı sıra split-lamp (biyomikroskop) ile yorumlanması da zordur, AASLD ve EASL kılavuzlarında değerlendirilmenin ehil oftalmologlarca yapılması önerilmektedir. Arka segment OCT si oftalmologlarca retina hastalıklarının tanı/takibinde sık kullanılmaktadır. Son yıllarda az sayıda çalışmada korneanın Descement membranında bakır birikiminin OCT ile gösterilebildiği ve bunun KFH’nın değerlendirilmesinin operatör bağımlılığından kurtarabileceği gösterilmiştir. Araştırmanın amacı, WH’li hastalarımızda KF halkasının varlığını ön segment OCT ile değerlendirmektir.

YÖNTEMLER: 64 Wilson Hastalığı tanısı olan ve uygun bakır azaltıcı tedavi altında izlenen hastalar çalışmaya dahil edildi. KF muayenesi aynı hekim tarafından önce biyomikroskop ile sonrasında da ön segment OCT ile aynı seansta değerlendirildi.

SONUÇLAR: Hastaların yaş ortalamaları 33,26±11,7 yıl, % 45’i (n:29) kadındı. Hastaların 8 ‘inde Kayser Fleischer halkası pozitifliği saptandı (%8). Hastaların %64’ünde hepatik tutulum, %15.6’sında nörolojik tutulum, mikst tip ise %20.4 ünde mevcuttu. Ön segment OCT ile saptanan KF halkası Biyomikroskop ile de tespit edilebildi. TARTIŞMA: Ön segment OCT KF halkasının varlığını değerlendirmede operatör bağımlılığından uzak objektif veriler taşıyan bir inceleme olup, WH tanısında ve tedavi izleminde biomikroskop ile saptanamayan KF halkasının görüntülenmesini sağlarken, aynı zamanda ehil oftalmolog gereksinimini ortadan kaldırabilir. Deneyimsiz oftalomolagların gözünden kaçırabileceği KF halkası AS-OCT ile gösterebilir. Bu yöntem yapılacak çalışmalar ile zaman içinde WH tanısı sırasında daha fazla klinik pratiğimizde yer alacaktır.

Anahtar Kelimeler: AS-OCT, Biomikroskop, Kayser Fleischer, Wilson Hastalığı