Kronik Böbrek Yetmezliği Bulunan Bir Kedide Renal Vaskuler Direncin Doppler Ultrasonografi ile Saptanması


GÖNÜL R. , KOENHEMSİ L. , Oralkan D., OR M. E. , UYSAL A.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *, vol.22, no.2, pp.111-113, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ *
  • Page Numbers: pp.111-113

Abstract

 

 

End stage chronic renal failure, which cause disease and death in old cats lead up to uremia and frequently encountered is an important disease. The disease is examined in more detail to keep under control, alterations in renal hemodynamics calculated using coloured doppler ultrasonography in a cat with chronic renal failure. In the checks RI and PI values are 0,64 and 1,75 respectively and the increase in vascular resistance in chronic renal failure from a pulse wave was detected with color doppler techniques first time in our clinic.

 

 

 

Kronik böbrek yetmezliği son döneminde üremiyle sonuçlanarak yaşlı kedilerde hastalık ve ölüme neden olan ve sıklıkla karşılaşılan önemli bir hastalıktır. Hastalığın daha detaylı incelenerek kontrol altıda tutulabilmesi amacıyla, kronik renal yetmezlik saptanan bir kedide renal hemodinamiklerdeki değişiklikler renkli Doppler ultrasonografi yöntemiyle belirlendi. Yapılan kontrolde RI ve PI değerlerinin sırasıyla 0,64 ve 1,75 oldukları tespit edilerek, kronik renal yetmezlikte vaskuler dirençteki artış kliniğimizde ilk olarak nabız dalgasından renkli Doppler tekniği ile saptandı.