Determination of Nutrients from Sediment Pore Water in Küçükçekmece Lake (Istanbul)


GÜREVİN C. , ALBAY M.

15th World Lake Conference, Perugia, İtalya, 1 - 05 Eylül 2014, ss.212

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Perugia
  • Basıldığı Ülke: İtalya
  • Sayfa Sayıları: ss.212

Özet

15. Dünya Göller Kongresi

01-05 Eylül 2014, Perugia-İTALYA

Cenk Gürevin, Meriç Albay

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cad. No: 200, 34130 Laleli, İstanbul

cgurevin@istanbul.edu.tr , cenk.gurevin@gmail.com

Küçükçekmece Gölü (İstanbul) Sedimanı Gözenek Suyunda Besin Elementlerinin Tespiti

Bu çalışmada, Küçükçekmece Gölü Sedimanının gözenek suyu çalışıldı. Sediman örnekleri Ekim 2006- Şubat 2008 tarihleri arasında 4 istasyondan aylık olarak Kajak kor yardımı ile alındı.

Derin istasyonda gözenek suyunda ölçülen ortalama Toplam Azot (TN) ve Toplam Fosfor (TP) değerleri, sırasıyla 215 mg l-1 ve 5,4 mg l-1 olarak belirlendi. Diğer taraftan, bu besin elementlerinin sığ istasyondaki ortalama değerleri sırasıyla, 62 mg l-1 ve 1.62 mg l-1 olarak ölçüldü. Derin istasyon, anoksik şartlara sahip olması nedeniyle, sığ istasyonlara göre daha yüksek değerlere sahipti. Derin istasyon ile sığ istasyonlar arasında besin tuzları açısından istatistiksel farklar belirlendi. Bununla beraber, bu istasyonlar arasında fiziksel parametrelerde herhangi bir fark kaydedilmedi (ρ<0.05).

Bu sonuçlar, sedimanda büyük miktarda besin elementinin biriktiğini ve bu sedimanın Küçükçekmece Gölü’nde görülen aşırı Cyanobakteri artışına kaynak oluşturduğunu gösterdi.

Determination of Nutrients from Sediment Pore Water in Küçükçekmece Lake (Istanbul)   

 

Cenk Gürevin, Meriç Albay

Istanbul University Fisheries Faculty, Ordu Str. No: 200, 34130 Laleli, Istanbul

cgurevin@istanbul.edu.tr , cenk.gurevin@gmail.com

 

 

SUMMARY: Nutrients in sediment pore water from Küçükçekmece Lake were investigated in this study. Sediment samples were collected at four stations with a Kajak core on a monthly basis from October 2006 to February 2008.

Average Total Nitrogen (TN) and Total Phosphorus (TP) contents of the pore water were measured as 215 mg l-1 and 5.4 mg l-1 in the deep station, respectively. On the other hand, average concentrations of these nutrients were 62 mg l-1 and 1.62 mg l-1 in the shallow stations, respectively. Deep station has anoxic condition and higher values were measured in this station comparing to shallow ones. Statistical differences were observed between the deep and shallow stations for the nutrients, however no differences were recorded in the physical parameters (ρ<0.05).

These results showed that huge amount of nutrient were accumulated in the sediment and this sediment could serve as a nutrient source for Cyanobacteria blooms occurring in the Küçükçekmece Lake.

Key words: Küçükçekmece Lake, Sediment, Pore Water, Kajak core