Asgari Ücret ve Politika: Asgari Ücreti Seçimler mi Belirliyor?


Creative Commons License

Kahveci M. , Pelek S.

Amme Idaresi Dergisi, cilt.54, sa.1, ss.99-131, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 54 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2021
  • Dergi Adı: Amme Idaresi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.99-131

Özet

Bu çalışma, dünya ölçeğinde işgücü piyasası düzenleme aracı olarak yaygın biçimde uygulanan asgari ücretin seçimlerle olan ilişkisine odaklanmaktadır. İşçi-işveren-devlet temsilcilerinden oluşan üçlü bir komisyon ile belirlenen asgari ücret seviyeleri göz önüne alınarak, Türkiye’de seçim dönemlerinin asgari ücret üzerinde ne tür bir etki yaptığı sorusu ekonometrik olarak test edilmiştir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini politik iş çevrimi literatürü oluşturmaktadır. 1975-2019 yılları arasında reel asgari ücret değişimlerinin belirleyenleri regresyon analizine tabi tutulmuş ve elde edilen bulgular ışığında, seçim
dönemlerinin reel asgari ücret artışlarında istatistiki olarak anlamlı bir etmen olduğu ileri sürülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Asgari Ücret, Seçim, Politik İş Çevrimi, Politik Bütçe Döngüsü

This study focuses on the relationship between minimum wage, which is a widely used labor market regulation across the world, and elections. Taking into consideration the minimum wage levels set by a tripartite commission, including workers’,employers’
and government’s representatives, an econometric analysis is conducted to find out the impacts of the election periods on the minimum wage in Turkey . The theoretical framework of the study relies on the political business cycle literature. The determinants
of real minimum wage changes between 1975 and 2019 are subjected to regression analysis. The findings suggest that election periods in Turkey is a statistically significant factor for real minimum wage increases.
Keywords: Minimum Wage, Election, Political Business Cycle, Political Budget Cycle.