Minimum Wage and Politics: Do the Elections Determine the Minimum Wage?


Creative Commons License

Kahveci M., Pelek S.

Amme Idaresi Dergisi, vol.54, no.1, pp.99-131, 2021 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 54 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Amme Idaresi Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, Business Source Elite, Business Source Premier, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.99-131
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

This study focuses on the relationship between minimum wage, which is a widely used labor market regulation across the world, and elections. Taking into consideration the minimum wage levels set by a tripartite commission, including workers’,employers’
and government’s representatives, an econometric analysis is conducted to find out the impacts of the election periods on the minimum wage in Turkey . The theoretical framework of the study relies on the political business cycle literature. The determinants
of real minimum wage changes between 1975 and 2019 are subjected to regression analysis. The findings suggest that election periods in Turkey is a statistically significant factor for real minimum wage increases.
Keywords: Minimum Wage, Election, Political Business Cycle, Political Budget Cycle.

Bu çalışma, dünya ölçeğinde işgücü piyasası düzenleme aracı olarak yaygın biçimde uygulanan asgari ücretin seçimlerle olan ilişkisine odaklanmaktadır. İşçi-işveren-devlet temsilcilerinden oluşan üçlü bir komisyon ile belirlenen asgari ücret seviyeleri göz önüne alınarak, Türkiye’de seçim dönemlerinin asgari ücret üzerinde ne tür bir etki yaptığı sorusu ekonometrik olarak test edilmiştir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini politik iş çevrimi literatürü oluşturmaktadır. 1975-2019 yılları arasında reel asgari ücret değişimlerinin belirleyenleri regresyon analizine tabi tutulmuş ve elde edilen bulgular ışığında, seçim
dönemlerinin reel asgari ücret artışlarında istatistiki olarak anlamlı bir etmen olduğu ileri sürülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Asgari Ücret, Seçim, Politik İş Çevrimi, Politik Bütçe Döngüsü