Şile (İstanbul) Su Ürünleri Kooperatifi ve Ortaklarının Sosyo-Ekonomik Analizi


Doğan K. , Alıçlı T. Z.

1 th International Water Congress, Isparta, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.48

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Isparta
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.48

Özet

Şile, Marmara Bölgesi'nin kuzey doğusunda Batı Karadeniz sahilinde hafif kıvrımlı küçük koy ve plajların yer aldığı 60 km sahil şeridine sahip İstanbul'un güzel bir ilçesidir. Bu çalışmada ilçede faaliyet gösteren su ürünleri kooperatifi incelenerek kooperatifin idari, yönetsel, balıkçılıkla ilgili yaptığı faaliyetler ve kooperatife ortak olan balıkçıların sosyo-ekonomik yapıları ortaya çıkarılmıştır. Kooperatif, kurumsal olarak kooperatifçilik ilke ve sorumluluklarını yerine getiren, her türlü eğitim, danışmanlık, bilgilendirme işlevlerini ve aynı zamanda pazarlama organizasyonunda yardımcı olan bir sivil girişim olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmada kooperatşften memnuniyetin %86.4'lük oranda olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre balıkçıların yaşları 20 ile 75 arasında değişmektedir. Balıkçıların yaşları %36.4' lük oranda 51-56 yaş arasındakiler çoğunluğu oluşturmaktadır. Eğitim durumları ilköğretim ve üniversite arasında değişmekte %6,8'inin üniversite, %22,7'sinin orta öğretim, %27,3'ünün lise ve % 43,2'sinin ise ilköğretim mezunu oldukları saptanmıştır. Meslek tecrübelerinin %31,8'lik en yüksek oranda bir ile on yıl arasında değiştiği %70,5'inin balıkçılık dışında bir gelirinin olduğu, % 90,9'unun bir sosyal güvencesinin olduğu, % 77,3'ünün kendisine ait evinin olmadığı kiracı oldukları, %22,4'ünün balıkçılığı aile btçesine katkı sağlamak için yaptıkları görülmüştür. Balık halinin uzak olması, soğuk hava deposunun ve kooperatife ait balık satış yerinin olmaması nedeniyle pazarlamanın kooperatif kanalıyla değil bireysel olarak yapıldığı gözlemlenmiştir.