Re-considering the Pedagogic Value of Tasks for the Turkish ELT Context


GÜNAY D.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.24, ss.157-178, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.157-178

Özet

Bu çalışmanın amacı günümüz İngilizce Öğretimi uygulamalarını derinden etkileyen Görev Temelli Dil Öğretim Yönteminin ana bileşeni olan görevleri çeşitli boyutlarıyla ele alarak İngiliz Dili Eğitimi alanına getirdiği yenilikleri pedagojik bir bakış açısıyla tartışmak ve Türkiye eğitsel bağlamındaki uygulamalarını değerlendirmektir. İngilizce öğretiminde planlama, öğretim ve değerlendirmenin tercih edilen araçları olarak kullanılmaya başladıklarından beri görevlerin diğer dil öğretim araçlarından ayırdedilmesindeki belirsizlikle ilgili konular artan bir ilgiyle tartışılmaktadır. Bu anlamda, görevin geçerli bir tanımını yapmak ve onun ayırdedici özelliklerini ortaya koyarak içerdiği süreçleri ve gereksinimleri belirlemek, görevlerin öğrenme ortamına uygun bir şekilde tasarlanabilmeleri için büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, bu çalışmanın sınırları dahilinde görevin kavramsallaştırılmasında kullanılan tanımlar ayrıntılı bir şekilde ele alınarak görevin bileşenleri ve uygulanmasında devreye giren sınıf içi süreçler irdelenmektedir. Ayrıca görevlerle birlikte İngilizce sınıfında meydana gelen değişiklikler kavramsal olarak tartışılmakta, bu değişikliklerin Türkiye’de uygulanan İngilizce programına ve ders kitaplarına nasıl yansıdığı ‘Time for English 4’ adlı ders kitabından örnekler ışığında sorgulanmaktadır. Bu tartışma ve sorgulamalara koşut olarak görevlerin etkili bir öğrenme ortamı yaratacak şekilde kullanılabilmesine yönelik öneriler sunulmaktadır.  

The aim of this study is to explore the various dimensions of tasks- the main organizing units of Task Based Language Teaching- that have profoundly influenced the current English Language Teaching practice and to discuss the changes they have brought about in the field of ELT from a pedagogic point of view among with an evaluation of their reflections in the ELT context of Turkey. Since their adoption as the preferred tools of planning, teaching and assessment across a variety of pedagogic contexts, issues particularly related to the uncertainty of distinguishing tasks from other forms of language practice have come to be discussed with growing interest. In this sense, delivering a working definition of task and figuring out its distinguishing components, procedures and demands it involves is vital for implementing language tasks to fit the needs of the learning environment. To this end a thorough investigation of the variety of definitions provided for conceptualizing “task” as well as a detailed description of its components and the procedures involved in the implementation of them are undertaken within the limits of this study. This is followed by a conceptual discussion of the changes that have taken place in the English class through a questioning of tasks’ implications on the English Language Curriculum and Time for English 4 coursebook used in the ELT context of Turkey. In line with these discussions and questionings suggestions to ensure that tasks are utilized in the appropriate way to create an effective learning context are put forward.