KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KİŞİ-ÖRGÜT UYUMU VE DUYGUSAL EMEK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLIŞKİNİN ANALİZİ


Creative Commons License

TANRIVERDİ H. , Guliyeva D.

II. INTERNATIONAL CONGRESS ON TOURISM, ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES-ICTEBS 2018, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, cilt.2, no.2, ss.467-475

  • Cilt numarası: 2
  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.467-475

Özet

Bu çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde Kişi-Örgüt Uyum ve Duygusal Emek düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Anket çalışması toplam 38 konaklama işletmesinde uygulanmıştır. Araştırmalar Azerbaycan ve Türkiye dahil olmak üzere iki farklı ülkede gerçekleştirilmiştir. SPSS.20 analiz programı kullanarak incelenen toplam 318 anket tamamlandı. Türkiye’de 21 konaklama işletmesinde 205 anket ve Azerbaycan’da 17 konaklama işletmesinde 113 anket toplanmıştır. Araştırmada T testi, tek yönlü ANOVA, Türkiye Post Hoc, Anova Testi, Pearson korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Kişi-Örgüt Uyumu ve Duygusal Emek arasındaki ilişki düzeyi konaklama işletmelerinde farklı sonuçlar göstermektedir. Kişi-Örgüt Uyum düzeyi ile Duygusal Emek düzeyleri arasındaki regresyon ilişkisi anlamlı değildir. (f = 1,977; p = 0,161 ila 0,050). Duygusal Emek’in belirleyicisi olarak bilinen Kişi-Örgüt Uyumunun değişkenlerinin ilişkisinin çok zayıf olduğu bulunmuştur. (R2 = 0.003). Bu, Kişi-Örgüt Uyumu düzeyinin, konaklama işletmelerinde Duygusal Emek düzeyinde olumsuz etkilendiğini göstermektedir (B = -0,107).

The purpose of this study is to analyze the relationship between Person-Organization Fit and Emotional Labor in accommodation establishments. The study of the survey was applied in total of 38 accommodation establishments. Surveys were conducted in two different countries, including Azerbaijan and Turkey. A total of 318 surveys were completed by people using SPSS.20. 205 surveys in the 21 accommodation establishments in Turkey and 113 surveys in the 17 accommodation businesses in Azerbaijan were collected. T-test, one-way ANOVA, The Turkey Post Hoc, Anova Test, Pearson correlation and regression analysis were used in the study. The level of relationship between Person-Organization Fit and Emotional Labor shows different results in accommodation establishments. Regression relationship between the level of Person-Organization Fit and Emotional Labor levels was not significant. (f = 1,977; p = 0,161 to 0,050). It was found which it was very weak level that the relationship of the variables of Person-Organization Fit which known as the determinant of Emotional Labor. (R2 = 0.003). This indicates that the level of Person Organization Fit was affected negatively on the level of Emotional Labor in the accommodation establishments (B = -0,107).