Uluslararası Para Fonu'nun Kredilendirme Mekanizması: Düşük Gelirli Ülkelere Yönelik Bir İnceleme


Tunalı Ç. B.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, vol.56, no.2, pp.69-93, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

International Monetary Fund was founded on the purpose of fulfilling its members’ short term and temporary balance of payments needs after the Second World War. Credit mechanism which is one of the basic functions of the Fund,has changed dramatically until today. Credit facilities that provided funds only for short term financing needs at first, have started to provide funds for medium and long term financing needs too by the1960s. In this study, credit mechanism of International Monetary Fund and especially development of concessional credit facilities envisaged for low income countries are investigated.

Uluslararası Para Fonu İkinci Dünya Savaş sonrasında, üyelerinin kısa vadeli ve geçici nitelikteki ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur. Fon’un temel fonksiyonlarından biri olan kredilendirme mekanizması günümüze kadar gelen süreçte ciddi değişimler geçirmiştir. Başlangıçta yalnız kısa vadeli finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak fon sağlayan kredi imkânları, 1960’lı yılların başından itibaren orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarına yönelik olarak da fon sağlamaya başlamıştır. Bu çalışmada Uluslararası Para Fonu’nun kredilendirme mekanizması ve özellikle düşük gelirli ülkelere yönelik olarak tasarlanan imtiyazlı kredi imkânlarının gelişimi incelenmektedir.